Tietosuojaseloste

Kiinteistöpalvelu Tim Turunen Oy:n asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden sekä näiden edustajien tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 25.5.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja asiakkaistamme, potentiaalisista asiakkaista, alihankkijoista ja muista liikekumppaneista sekä näiden edustajista, joiden kanssa meillä on asiakas- tai liikesuhde taikka tavoitteena luoda sellainen.

Rekisterinpitäjät

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on PHM Group Services Oy (3125932-2) ja sen kanssa samaan konserniin
kuuluvat konserniyhtiöt (”PHM Group” tai ”Me”), kuten Kiinteistöpalvelu Tim Turunen Oy. Alla olevassa
taulukossa on kuvattu rekisterinpitäjyyttä tietotyypeittäin.

 

Jokainen konserniyhtiö
itsenäinen
rekisterinpitäjä
Ainoastaan tämän konserniyhtiön käyttämä alihankkija tai
yhteistyökumppani
Yhteisrekisterinpitäjyys Taloyhtiöt (tilaaja-asiakkaiden päättäjät, asiakkuus siltä osin kuin
muodostuu suoraan kiinteistöhuoltoyhtiön ja asukkaan välillä, esimerkiksi
ovenavaus), muut erillisyhtiöt.
Konserni toimii
käsittelijänä
Taloyhtiön asukasluettelossa olevat tiedot

Yhteystiedot

Kiinteistöpalvelu Tim Turunen Oy
c/ o PHM Group Services Oy
Takomotie 1-3
00380 Helsinki
Puh. 010 270 8001
Sähköposti: tietosuoja@phmgroup.com

Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas- tai yhteistyösopimukseen tai PHM Groupin oikeutettuun etuun, sopimukseen sekä suostumukseesi.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on:

Asiakkaiden, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden sekä näiden edustajien osalta:

Potentiaalisten asiakkaiden ja näiden edustajien osalta

Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista, alihankkijoista, yhteistyökumppaneista, näiden edustajista sekä potentiaalisista asiakkaista.

Asiakkaan, alihankkija, yhteistyökumppanin sekä näiden edustajien tiedot:

Asiakkuuteen, alihankkija- tai yhteistyösuhteeseen liittyvät tiedot kerätään sinulta itseltäsi. Lisäksi voimme pyynnöstäsi kerätä tietoja ulkoisen palveluntarjoajan palveluista (erityisesti AlmaTalent ovenavauspalvelussa). Siltä osin kuin edustat tällaista yhteisöä (esimerkiksi alihankkijan työntekijä), käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella ja saamme nämä tiedot edustamasi yhteisön kautta. Tietojen kerääminen perustuu pääsääntöisesti sopimukseen. Ilman olennaisia yllälueteltuja tietoja asiakkuus-, alihankkija- tai yhteistyösuhteeseen ei tavallisesti voida ryhtyä. Voit kuitenkin itse vaikuttaa ei välttämättömän tiedon osalta siihen, millaisia tietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot

Potentiaalisten asiakkaiden tietoja kerätään pääsääntöisesti joko sinulta itseltäsi, esimerkiksi verkossa täytettyjen lomakkeiden perusteella. Voimme myös hakea tietoja julkisista lähteistä, kuten yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Lisäksi käytämme sivustollamme evästeitä, joista saat lisätietoja

Etusivu

Mille tahoille siirrämme tai luovutamme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Voimme luovuttaa tietojasi voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa liiketoimintakauppojen yhteydessä sekä valikoiduille yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellet kiellä tietojesi luovuttamista.

Käytämme seuraavien palvelujen osalta palveluntarjoajia:

Solmimme kaikkien palveluntarjoajiemme kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Kukin palvelutarjoaja käsittelee tietosuojasopimuksen mukaisesti henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisen palvelun tarjoamiseksi.

Mikäli PHM Group on mukana yritysjärjestelyissä, tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille tahoille. Tässäkin tapauksessa tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Emme lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käytämme kuitenkin sellaisia evästeitä, jotka saattavat siirtää tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tarkempia tietoja evästeiden käytöstä sivuillamme saat https://kiinteistopalvelutimturunen.fi/

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissämme, joissa käytetään sekä teknisiä että organisatorisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Tietojen käyttöoikeus on rajattu vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä suorittamiseksi ja silloinkin vain heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja ei käytetä profilointiin, eikä käsittely sisällä automaattista päätöksentekoa. Kolmannen osapuolen evästeiden osalta lisätietoja https://kiinteistopalvelutimturunen.fi/

Säilytämme tietoja lähtökohtaisesti koko asiakas-, alihankkija- ja yhteistyösuhteen ajan. Lisäksi säilytämme tietoja lakisääteisen vaatimuksen perusteella kirjanpitolainsäädännön vaatiman ajan, vähintään kuusi vuotta. Yksittäisissä tapauksissa voimme säilyttää tietoja kauemmin oikeusvaateen esittämiseksi, sellaiselta puolustautumiseksi tai siltä suojautuaksemme.

Potentiaalisten asiakkaidemme tietoja säilytämme siihen asti, kunnes vastustat tietojesi käsittelyä tai perut suostumuksesi.

Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

Sinulla on seuraavat oikeudet: